кошт

 • 21коштівський — прикметник …

  Орфографічний словник української мови

 • 22розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників… …

  Словник бюджетної термінології

 • 23взаємозалік коштів — операції з фінансування видатків у рахунок погашення недоїмки за належними до бюджету платежами, які проводяться між розпорядником бюджетних коштів і платником податків у межах не проведених на дату взаємозаліку видатків або не використаних на цю …

  Словник бюджетної термінології

 • 24головний розпорядник бюджетних коштів — бюджетна установа в особі його керівника, якому надане головне право розпоряджатися виділеними бюджетними асигнуваннями, а також направляти їх для використання за бюджетним призначенням …

  Словник бюджетної термінології

 • 25коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) — відношення балансового прибутку до І розділу пасиву балансу …

  Глосарій термінів фондового ринку

 • 26Военно-фельдшерские школы — ВОЕННО ФЕЛЬДШЕРСКІЯ ШКОЛЫ, возникли у насъ въ 1838 г., когда онѣ б. установлены при госпиталяхъ: Петерб., Моск., Варшав., Кіев., Казан. и Тифлис., всего на 800 учениковъ. Комплектованіе школъ производилось изъ воспитанниковъ уч щъ воен.… …

  Военная энциклопедия

 • 27операція — ї, ж. 1) Хірургічне втручання з лікувальною метою за деяких захворювань або поранень. •• Акуше/рська опера/ція операція на статевих органах жінки, на плідному яйці або плоді. Гінекологі/чна опера/ція операція, яка виконується на статевих органах… …

  Український тлумачний словник

 • 28рахунок — ч. 1) род. у. Виражений у числах результат яких небудь підрахунків, обчислень; загальна кількість, підсумок. || Результат спортивних зустрічей, змагань, цифрове співвідношення очок. Нічийний рахунок матчу. •• Відкрива/ти раху/нок у спортивній грі …

  Український тлумачний словник

 • 29бюджетне фінансування — надання з бюджету у безповоротному порядку коштів на видатки, пов’язані зі здійсненням державних замовлень, виконанням державних програм, утриманням державних і комунальних установ та організацій. Являє собою процес виділення, зарахування,… …

  Словник бюджетної термінології

 • 30питание — Кормление, прокормление, довольствие, продовольствие, содержание; стол, кошт, харчи, иждивение, жизнь. Этот ученик на казенном содержании, казеннокоштный (прот.: ); быть на своих харчах; жить на хозяйских хлебах. Довольствие войск. Получать на… …

  Словарь синонимов

 • 31розрахунковий — а, е. 1) Пов язаний з проведенням технічних розрахунків при проектуванні. 2) Який використовується для полегшення обчислень. Розрахункова лінійка. 3) Признач. для обліку коштів, проведення платежів та інших грошових розрахунків. || Признач. для… …

  Український тлумачний словник

 • 32КАШТАН — муж. дерево и плод Fagus castanea. (См. также кошт.). дикий, дерево желудник, Aesculus hippocastanum. свиной, мышки или земляные орешки, растение Bunium bulbocastanum. Каштанник муж. каштановое дерево; собир. каштановая роща. | Любитель каштанов …

  Толковый словарь Даля

 • 33КАШТАН — муж. дерево и плод Fagus castanea. (См. также кошт.). дикий, дерево желудник, Aesculus hippocastanum. свиной, мышки или земляные орешки, растение Bunium bulbocastanum. Каштанник муж. каштановое дерево; собир. каштановая роща. | Любитель каштанов …

  Толковый словарь Даля

 • 34содержание — Содержимое, предмет, суть, сущность, материя, сюжет, тема, фабула, оглавление; довольствие, продовольствие, жизнь, иждивение, кошт. Сюжет (фабула) романа; предмет (тема) разговора. Книга ученого содержания. Они рассуждают о важных материях. Этот… …

  Словарь синонимов

 • 35акредитив — а, ч. 1) Грошовий документ, що являє собою наказ однієї кредитної установи (банку, ощадкаси) іншій про виплату певної суми власникові документа. 2) Іменний папір, який підтверджує право особи, на ім я якої його виписано, отримати в банку вказану… …

  Український тлумачний словник

 • 36актив — у, ч. 1) Найбільш діяльна, ініціативна, передова частина якої небудь організації, колективу. 2) фін. Частина господарського балансу, що відображає на певну дату всі матеріальні цінності, кошти й боргові вимоги, належні даному підприємству або… …

  Український тлумачний словник

 • 37акція — I ї, ж. Цінний папір, який свідчить про те, що його власник вніс певний пай у підприємство. •• Акти/вні а/кції акції, котирування яких регулярно публікуються у газетах. А/кція без номіна/льної ва/ртості акція, яка у випадку ліквідації товариства… …

  Український тлумачний словник

 • 38баланс — у, ч. 1) бухг. Порівняльний підсумок прибутків і видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, у якій зафіксовано цей підсумок. || Елемент методу бухгалтерського обліку. || Система показників, згрупованих у зведену таблицю, що… …

  Український тлумачний словник

 • 39банківський — I б анківський а, е. Прикм. до банк I 1). Банківські рахунки. •• Ба/нківська гара/нтія поручительство банка гаранта за виконання грошових зобов язань свого клієнта. Ба/нківська гру/па група інвестиційних дилерів, які беруть на себе індивідуальну… …

  Український тлумачний словник

 • 40безготівковий — а, е. Який здійснюється без виплати готовими грішми, готівкою, у спосіб перерахування. •• Безготівко/ві гро/ші а) економічна категорія, що означає кредитові рештки різних рахунків клієнтури у банках: розрахункових, поточних, поточних валютних,… …

  Український тлумачний словник